Ελληνικά

Η υπηρεσία αγοράς ασφαλειών υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NY State of Health) διαθέτει πολυάριθμα είδη υλικού που βοηθούν άτομα και οικογένειες, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και τους υπαλλήλους τους να κατανοήσουν τι προσφέρει η υπηρεσία Marketplace και πώς λειτουργεί. Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή επιθυμείτε να λάβετε δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 1-855-355-5777 (TTY 1-800-662-1220). Διατίθεται επίσης δωρεάν βοήθεια σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα ακοής ή όρασης.

 

public health emergency information in Greek