Twi

NY State of Health foɔ wɔ nneɛma ahodoɔ a wɔmo tumi de boa ankorankorankorɛ ne abusua, adwuma ketewa wuranom ne wɔmo adwumayɛfo, ama wɔmo ate nea Apomuden Banbɔ dwa no de ato gua no ase, ne sɛnea ɛyɛ adwuma. Sɛ wo hia mmoa anaa wo bɛ hia ɔkyerɛkyerɛmufoɔ, a wo ntua hwee a, frɛ yɛn Adetɔnfoɔsom Adwuma no ɔ 1-855-355-5777 (TTY 1-800-1220). Sɛ w’aso anaa w’ani ha wo a, ɛmmoa a wo ntua hwee wɔ hɔ ma wo nso.

 

public health emergency information in Twi