Polski

Departament Zdrowia stanu Nowy Jork posiada wiele rodzajów materiałów służących jako pomoc dla osób indywidualnych i rodzin, właścicieli niewielkich firm i ich pracowników w zrozumieniu ofert rynkowych oraz sposobu działania tej pomocy. W przypadku konieczności uzyskania pomocy lub bezpłatnych usług tłumaczeniowych prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta pod nr 1-855-355-5777 (dla osób korzystających z urządzeń TTY 1-800-662-1220). W przypadku wad słuchu lub wzroku pomoc jest również dostępna bezpłatnie.

 

 

 

public health emergency information in Polish

 

Polish Scam Flyer